forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

karsi-manset Kar?? gazetesi al??anlar?, gazete binas?n? i?gal etti. Gazete al??anlar? PDF format?nda bir 'direni? gazetesi' de ?kard?. 

Yakla??k 2 ay nce yay?n hayat?na ba?layan ve gezi hareketinin gazetesi olarak lanse edilen Kar?? gazetesinin yar?n son say?s?n?n ?kaca?? haberleri zerine, gazete al??anlar? gazete binas?n? i?gal ettiler. al??anlar gazete binas?ndan hak ettikleri demeler yap?lana kadar ayr?lmayacaklar?n? a?klad?. Binay? i?gal eden 40 gazete al??an? bir de 'direni? gazetesi' ?kard?. 

radikal.com.trnin haberine gre, Kar?? gazetesi al??anlar? kendilerine hibir tebligatta bulunulmadan ve deme yap?lmadan gazetenin kapat?lmas?n? protesto iin gazete binas?n? i?gal etme karar? ald?. Genel Yay?n Ynetmeni Kutlu Esendemir ba?ta olmak zere yakla??k 40 gazete al??an?, deme yap?lana kadar gazeteyi terketmeyecek.

'Buraday?z'  

te yandan, gazete binas?n? i?gal eden Kar?? al??anlar? direni? zel say?s?n? Twitter zerinden PDF format?nda yay?nlad?.

Kar?? direni? adl? direni? gazetesinin man?etinde Buraday?z! ba?l??? kullan?ld?.Haberin spotunda ise, Sevgili okur, patron karar?yla kapanan Kar??n?n emekileri olarak haklar?m?z?n pe?indeyiz. ?lkelerimizden nas?l ayr?lmad?ysak, haklar?m?z? alana kadar binam?zdan da ayr?lm?yoruz denildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri