forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kanallarinlogolariYSK, seim dneminde yay?n yasaklar?n? ihlal eden kurulu?lara 36 uyar? ve 74 program durdurma cezas? verdi. YSK en ok cezay? Beyaz TV'ye kesti... 

Yksek Seim Kurulu (YSK), seim dnemi boyunca Radyo ve Televizyon st Kurulu (RTK) uzmanlar?nca yay?n yasaklar?n? ihlal eden kurulu?lar hakk?nda haz?rlanan raporlar? de?erlendirerek yay?n kurulu?lar?na 36 uyar? ve 74 program durdurma cezas? verdi.

AA muhabirinin RTK'ten edindi?i bilgiye gre, st Kurul'un gnderdi?i 192 rapordan 119'unu de?erlendiren YSK, 110 raporda yay?n ihlali tespit ederek yay?n kurulu?lar?na meyyide uygulanmas?na karar verirken, 9 rapor hakk?nda ise "meyyide uygulanmas?na gerek olmad???n?" kararla?t?rd?. 

YSK, Trkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile zel radyo ve televizyon kurulu?lar?n?n seim dneminde uyacaklar? yay?n ilkelerini, 21 Aral?k 2013 tarihli 592 say?l? karar? ve 22 Aral?k 2013 tarihli 605 say?l? kararlar?yla belirlemi? ve duyurmu?tu.

Bu erevede seim dneminde lke ap?nda yay?n yapan radyo ve televizyon kurulu?lar?n?n yay?nlar? RTK taraf?ndan denetlendi. YSK'n?n belirledi?i esaslar? ihlal eden yay?nlarla ilgili uzman raporlar? haz?rland?. 1 Ocak-30 Mart tarihlerini kapsayan mahalli idareler seim dnemi boyunca, RTK uzmanlar? 51 yay?n kurulu?u hakk?nda toplam 192 rapor haz?rlad? ve YSK'ya iletti. 

Cezalarda kademeli art??

Sz konusu 192 raporun 163', RTK uzmanlar?n?n seim dnemindeki rutin denetimlerinin sonucunda olu?turuldu.

Buna kar??l?k e?itli siyasi partilerin ?ikayet ba?vurular?n?n ard?ndan YSK'n?n resmi talebi zerine yap?lan denetimler neticesinde de 35 rapor haz?rland? ve YSK'ya ula?t?r?ld?. 

Saadet Partisi'nin, MHP Ankara Belediye Ba?kan aday?n?n ve siyasi partilerin AK Parti reklam?yla ilgili ?ikayet ba?vurular? zerine haz?rlanan raporlar bu kapsamda dzenlendi. 

Bylece 11 Nisan itibar?yla 192 rapordan 119'u YSK taraf?ndan de?erlendirildi. YSK, de?erlendirdi?i bu raporlardan 9'u hakk?nda "meyyide uygulanmas?na gerek olmad???na" karar verirken, 110 raporda ise yay?n ihlali grerek meyyide uygulanmas? ynnde karar ald?. 

Bu kapsamda YSK taraf?ndan 36 uyar? ve 74 program durdurma karar? verildi. YSK'n?n program durdurma kararlar?, yay?n kurulu?lar?n?n yay?n ihlalleri artt?ka, 1 program durdurmadan 10 program durdurmaya kadar kademeli olarak art?? gsteriyor. 

YSK taraf?ndan TRT Haber'e 2, TRT Trk, CNN Trk, Beyaz TV, Samanyolu Haber, A Haber, Bugn TV, Kanal 5, Cem TV, lke TV, TGRT Haber, Koza, 24, Sokak, Kanal D, Meltem TV, Beng Trk, Flash TV, Haber Trk, NTV, NTV Avrupa, Haber Trk, Mehtap TV, TV net, +1 TV, 360 TV, Fox TV, Halk TV, Pamukkale TV, Em TV, TV 10, Kayseri TV, Ulusal 1, Atlas TV, Adana TV, Kanal A ve Mesaj TV'ye 1'er uyar? meyyidesi uygulanmas? kararla?t?r?ld?. 

Ayr?ca YSK, Beyaz TV'ye 10 durdurma karar?yla 55 program, Samanyolu Haber ve A Haber'e 9'ar durdurma karar?yla 45'er program, Bugn TV'ye 5 durdurma karar?yla 15 program, Kanal 5, Cem TV, lke TV ve TGRT Haber'e 4'er durdurma karar?yla 10'ar program, Koza, 24 ve Sokak'a 3'er durdurma karar?yla 6'?ar program, Kanal D, Meltem TV ve Beng Trk'e 2'?er durdurma karar?yla 3'er program, Flash TV, Haber Trk, NTV, NTV Avrupa, Haber Trk, Mehtap TV, TV Net, +1 TV, 360 TV, Fox TV ve Halk TV'ye ise 1'er program durdurma cezas? verdi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri