forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim-sahin-650Genel Mdr ?brahim ?ahin, TRT'nin ?ngilizce Haber kanal?n?n A?ustos ay?nda yay?na geece?ini duyurdu... 

TRT Genel Mdr ?brahim ?ahin, TRT'nin 50. kurulu? y?l dnm dolay?s?yla dzenlenen "Trkiye'de TV Habercili?i" ba?l?kl? panelin a?l???nda konu?tu.

Etkinlikleri y?l geneline yayd?klar?n? belirten ?ahin, kurumun 50 y?ll?k birikimini Anadolu'daki kentlerle payla?t?klar?n?, 22 ilde panel, seminer, atlye al??malar? yapt?klar?n? anlatt?.

Trkiye'de 15 haber kanal? bulundu?una de?inen ?ahin, "TRT'nin iki ok nemli haber kanal? var. TRT Haber, ok iyi bir haber kanal? oldu. TRT Haber, ?u an en ok izlenen haber kanal?d?r. Bunu bir tak?m verilerden dolay? sylyoruz. Haziranda ikinci s?raya d?tk ama daha sonra tekrar birincili?i ald?. ?ki farkl? reyting sisteminde de birinci s?rada" diye konu?tu.

?ahin, TRT'nin 30 Mart yerel seim sonular?n? ba?ar?l? ?ekilde aktard???n? belirterek, "O eski tek kanall? TRT'yi, insanlar?n zihnine nak?etti, hat?rlatt?. Hem ok sa?l?kl? bilgi verdik hem de insanlar TRT'yi 'Do?ru haber buradad?r' diyerek izledi. TRT ok ciddi bir habercili?i Trk toplumunun nne getirdi" ifadelerini kulland?.

Trke konu?an, Trkiye kltrne ok yak?n ya?ayan lkeler oldu?unu TRT Avaz sayesinde grdklerini ifade eden ?ahin, ?unlar? syledi:

"TRT Avaz, sadece Trk Cumhuriyetlerinde de?il, zellikle eski Sovyet blo?u ierisinde kalan zerk cumhuriyetler ba?ta olmak zere Balkanlar'da da ok fazla izleniyor. Balkanlar'dan bize ciddi talep geldi; Arnavuta ve Bo?naka olarak iki dil daha ekledik. Bakt?k ki ok izleniyor, onlara kendi dillerinde haber sunmaya ba?lad?k. Sadece TRT'ye bunu hapsedersek, di?er zel kanallara haks?zl?k etmi? oluruz. Trk dizilerinden bahsetmezsek yanl?? olur. Bu diziler marifetiyle dnyaya, zellikle Arap dnyas?na, Balkanlara, Trk Cumhuriyetlerine tekrar Anadolu Trkesi'ni ?retmeye ba?lad?k. Gerekten ?ran'a, Trk Cumhuriyetlerine, Balkanlara gitti?inizde gryorsunuz ki ?stanbul Trkesi'yle konu?uyorlar. 'Trke e?itim mi ald?n?z?' diye sordu?umuzda, 'Televizyon izledim, dizilerinizi izledim, oradan ?rendim' cevab?n? veriyorlar."

"?NG?L?ZCE KANALIMIZIN OLMASI GEREK?YOR"

Genel Mdr ?brahim ?ahin, TRT'nin son dnemde 10 yeni kanal at???n?, di?er kanallar?n? yeniledi?ini hat?rlatt?. ?ngilizce kanal hakk?nda da bilgi veren ?ahin, ?yle devam etti:

"TRT'nin ?ngilizce kanal?nda 'Trkiye standartlar?n?n d???nda bir standard? yakalamazsak, kimse bizi izlemez' endi?esiyle ba?ta stdyomuz olmak zere ok kaliteli bir yap?yla dnyan?n huzuruna ?kmak durumunday?z. Tm dnyada, ba?ta ?ngilizce konu?an lkeler iddialar? varsa ?ngilizce kanallar? kuruyor. Biz de Cumhuriyetin kurulu?unun 100. y?l? dolay?s?yla ilk 10 geli?mi? lke ierisinde olacaksak, ?ngilizce kanal?m?z?n olmas? gerekiyor. Umar?m a?ustos ay?nda yay?na girer. Byle bir hedef koyduk kendimize. Bir-iki ay gecikebilir ama her halkarda bu sene bitmeden ?ngilizce haber kanal?m?z? devreye sokaca??z."

http://www.trthaber.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri