forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Ahmet ??k ve Nedim ?ener'in Ahmet Altan'a tepkisi sert oldu...

Aktif .

ahmetsik-nedimsenerAhmet Altan'?n 'Gazetecili?in yüzde 99'u alçakl?k ve korkakl?kt?r' ?eklindeki sözleri tart??maya neden oldu. Oda TV davas?ndan tutuklan?p hapis yatan Ahmet ??k ve Nedim ?ener'in Ahmet Altan'a yönelik tepkisi a??r oldu...  

Ba??ms?z Gazetecilik Platformu P24'ün Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü'nde ba?latt??? 'Mehmet Ali Birand Konu?malar?'n?n ilkini dün ?sveç Konsoloslu?u'nda yapan Ahmet Altan'?n gazetecilik ile ilgili sözlerini Ahmet ??k 'alçaks?n' diyerek ele?tirdi.

Ergenekon davas?ndan tutuklanan ve hapiste yatan Ahmet ??k ki?isel Twitter hesab?ndan Ahmet Altan'?n sözlerine, "Madem öyle sen bir alçaks?n Ahmet Altan" diyerek tepki gösterdi. 

Ahmet Altan'?n sözlerine di?er bir ele?tiri ise Ahmet ??k'la birlikte tutuklanan Posta gazetesi yazar? Nedim ?ener'den geldi.

?ener, "Gazetecilik konusunda en son konu?acaklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Taraf tayfas?d?r" sözleriyle Ahmet Altan'a tepki gösterdi.

Ahmet ??k ve Nedim ?ener, 'Ergenekon terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak gazeteci Metris Cezaevi'ne gönderilmi?, 12 Mart 2012 tarihinde ise tahliye edilmi?lerdi. Ahmet ??k, geçti?imiz günlerde UNESCO Bas?n Özgürlü?ü Ödülü'nü alm??t?. Ayn? ödül geçti?imiz y?l da Nedin ?ener' verilmi?ti... 

Ahmet Altan'?n konu?mas?n?n tam metni için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri