forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Y?lmaz Özdil

yilmiz-ozdil-650Hürriyet Gazetesi yazar? Y?lmaz Özdil Halk TV'de Soma'daki faciay? yorumlarken kulland??? "Bu kaza normaldir hatta müstehakt?r, Türkiye Ba?bakan Erdo?an ile lay???n? buldu" sözü büyük tepki toplad?... 

Y?lmaz Özdil, o i?çiler Ba?bakan Erdo?an'?n Manisa ve ?zmir'deki mitinglerine para kar??l??? kat?ld?klar?n? ve Ba?bakan Erdo?an'a sevgi gösterilerinde bulunduklar?n? bu sebepten dolay?da bu kazan?n onlara müstahak oldu?unu söyledi.

Y?lmaz Özdil'in bu sözleri herkes taraf?ndan büyük bir tepki ile kar??land?. Bakan Taner Y?ld?z da Özdil'e sert tepki göstererek; "Bir adam ç?k?yor müstehakt?r diyor. Ben 75 milyon yaral? diyordum. 1 ki?iyi ç?kar?n. Demek ki bu adam yaral? de?ilmi?. Böyle bir cümle kabul edilemez. ?nsafs?zl??a tahammül edemeyiz. Bedeli ödenmek durumundad?r. Burada hayat?n? kaybeden i?çi karde?lerimiz ad?na söylüyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi. 

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPK?

Özdil'in bu sözü sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Anadolu Yay?n Platformu, gazeteci Y?lmaz Özdil'i, Soma'daki maden facias?nda hayat?n? kaybeden i?çilerle ilgili ifadelerinden dolay? k?nad?.  

Twitter'da #YOzdilinYüzüneTükürmekMüstahakt?r ba?l???yla aç?lan tag k?sa sürede twitter listesinin tepesine yerle?ti... 

YILMAZ ÖZD?L'?N SÖZLER?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri