forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Alman gazetesinden Erdo?an hakk?nda skandal benzetme...

Aktif .

alman-basiniAlmanya'da baz? bas?n kurulu?lar? Ba?bakan Erdo?an'a ynelik karalay?c? yay?mlar?n? srdryor. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine'de yay?nlanan yorumda Erdo?an iin Nazi lideri Adolf Hitler'e atfen kullan?lan Fhrer' ifadesi yer al?rken, Der Spiegel ise hakaretlerde bulunuyor.

zellikle Soma Maden kazas? sonras? Alman Bas?n? Ba?bakan Erdo?an'a daha ok yklenmeye ba?lad?. Ya?anan faciay? f?rsat bilen planl? medya Erdo?an'? y?pratmaya al???rken, ilgin ifadelere yer veriyor.

DER SP?EGEL

Der Spiegel kazan?n oldugu ilk gnden beri sanki bir muhalif gazeteymi? gibi haberlerin do?ru olup olmad???n? tespit etmeden sadece dedikodulara dayanan haberleri dahi olmus gibi direk mansetten vermeye ve ilgin bir dil kullanmaya devam ediyor.

TRK OKUYUCULARA DA ULA?MAYA ALI?IYOR

Bir ka gn nce 'Cehenneme kadar yolun var Erdo?an' diye man?et atan der Spiegel, ?imdi de Trk okuyuculara ulasmak icin Almanca ?nternet sayfas?nda Trke evirili haberler vermeye ba?lad?. Der Spiegel istanbul temsilcisi Hasnain Kazim adl? gazetecinin bildirdiklerine dayanarak yap?lan haberler ayn? ?ekilde dne dek devam etti.

B?LD

Yine ayn? ?ekilde Bild gazetesi de nceki gn 'Erdo?an'? bu tekme gtrecek' basl???nda Trke bir haber basl?k att?. Herhangi bir Trk gazetesinin 'defol Merkel' diye bir ba?l?k atmas? durumunda ortaligi birbirine katacak Alman politikac?lar? bu duruma sessiz ka?yor hatta Trk kkenli Alman milletvekilleri zerinden at?lan basl?klar? hakl? gstermeye cal???yorlar.

ERDO?AN'IN GELMES?N? ?STEM?YORLAR

Son gnlerde ayr?ca hem Alman bas?n? hem de alman politikac?lar hatta Trk kkenli milletvekilleri dahil, Ba?bakan Erdo?an'?n 24 May?s'ta, tam da Avrupa parlamentosu seimlerinden bir gn nce yapacag? Kln ziyaretini ve gereklestirece?i alon mitingini protesto ediyor ve Erdo?an'?n gelmesini istemediklerini belirtiyorlar.

FRANKFURTER ALLGEME?NE

Almanya'n?n sayg?n gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de yer alan yorumda, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n 'Sezar hezayan?ndan muzdarip' oldu?u belirtildi. Yaz?da Erdo?an iin daha ziyade Nazi lideri Adolf Hitler iin kullan?lan 'Fhrer' ifadesine yer verilmesi dikkat ekti.

ERDO?AN ??N 'FHRER' BEZETMES?

Yaz?n?n geni? zeti ?yle:

GZ KORKMU? YARDAKI VE DALKAVUKLAR

'Sezar hezeyan?' evresinde art?k sadece gz korkmu? yardak? ve dalkavuklar bulunan, gerek dnyayla her trl temas? kaybetmi? Roma imparatorlar?n?n mutlak kudret fantazilerini a?klayan bir terim.

Erdo?an da ayn? sendromdan muzdarip gibi grnyor, en az?ndan bu semptomlar? gsteriyor.

B?R DEVLET ADAMI BYLE DAVRANMAZ

300'den fazla ki?inin ld? maden felaketinde yak?nlar?n? kaybedenlerin sessiz bir kederle kalmay?p ac?s?n? fkeli sylemler veya tav?rlarla ifade etmesi son derece anla??l?r bir durum. Bir lkenin ba??ndaki politikac?, buna ayn? fke krizleriyle e tepki vermemeli; bir devlet adam?n?n verece?i tepki anlay?? gstermek, tahamml etmek ve affetmek olmal?yd?. Bu tav?r halk?n, lkesi iin yapt??? hizmetleri kimsenin yads?yamayaca?? Erdo?an'dan son aylardaki tav?rlar? nedeniyle gitgide daha fazla so?umas?na yol at?.

GEZ?'DE FKEDEN GZ DNM?T

1 y?l nce Gezi Park? protestolar?na gsterdi?i tepki ancak fkeden gz dnm? olarak tan?mlanabilirdi: farkl? gr?lerde olan ve bunu bar???l gsterilerle ifade eden insanlara dpedz terrist damgas? vurmas?, Erdo?an'?n sa?duyuyu kaybetti?ini daha o zamandan gsteriyordu. zerine AKP'nin en tepesine kadar uzanan yolsuzluk iddialar?yla u?ra?t?klar? iin yarg? ve polisi sindirmesi, Erdo?an imparatorlu?unda sadece 'Byk Usta'n?n iradesinin geerli olaca??n? gsterdi.

TRK?YE'N?N FHRER'?

Bu durumun Erdo?an'?n siyasi gelece?i a?s?ndan ne anlama geldi?i henz bilinmiyor. Birok Trk uzun y?llard?r ba?lar?nda bulunan 'Fhrer'lerine onun iktidar? dneminde hayatlar? daha iyiye gitti?i iin mte?ekkir; Erdo?an'?n lke kalk?nmas?n? devam ettirece?ine inan?yor (veya umuyorlar).

Ancak Erdo?an'?n zerinde kara bulutlar toplan?yor ve muhtemelen Soma'da sergiledi?i insani zaaflar, Erdo?an'?n siyasi otorite e?iliminden daha belirleyici olacak. Atatrk'n ard?ndan modern Trkiye'nin ikinci kurucu figr olabilecek Erdo?an ise maalesef bunu gremiyor veya grmek istemiyor.

Kaynak: Haber7

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri