forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soma-provokatorSoma'da meydada gelen maden kazas? sonras?, ilçede baz? olaylar ya?anm??, özellikle sol örgütler ilçeyi ana karargah haline getirmi?ti. 

Özellikle yabanc? medya organlar?nda ç?kan olumsuz haberlerin kayna?? da ilçeye d??ardan gelen bu tür örgütlerdi. 

SOMA PROVOKATÖRLER? DE??FREED?LD? 

Kazan?n sorumlular?n?n bir an önce ortaya ç?kar?lmas?na çal???l?rken, Soma'da olay? protesto eden vatanda?lar?n aras?na kar??an provokatörler, de?ifre edildi.

A Haber'de yay?nlanan görüntülerde, protestolar s?ras?nda gözalt?na al?nanlar?n sadece ikisinin Somal? oldu?u ortaya ç?kt?.

YABANCI AJANSLARIN ÖNÜNDE TAHR?K ETT?LER 

Gözalt?na al?nanlar?n baz?lar?n TGB ve ??çi Partisi üyesi oldu?u, yakla??k 30 ki?ilik bir grubun özellikle yabanc? haber ajanslar?n?n önünde yan?lt?c? rakamlarla alg? olu?turmaya çal??t??? ve kalabal??? sürekli tahrikleriyle galeyana getirdikleri anlat?ld?.

Gözalt?na al?nan protestoculardan baz?lar?n?n yasad??? olaylara kar??maktan daha önce de sab?kalar? oldu?u ortaya ç?kt?. 

8 K??? TUTUKLANDI

Manisa'n?n Soma ?lçesi'nde 13 May?s Sal? günü, saat 15:00 s?ralar?nda Soma Kömür ??letmeleri A. ?.'ye ba?l? maden oca??nda ya?anan kazada 301 ki?i hayat?n? kaybetti.

Ya?anan facian?n ard?ndan, ?imdiye kadar ?irketin yönetim kurulu ba?kan? Can Gürkan Dahil 8 ki?i tutukland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri