forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soma madenTrkiye, Soma'dan gelen kara haberle sars?l?nca provokatrler, hkmete sald?r? iin f?rsat buldu. Twitter, Facebook, TV ve gazeteler Gezi'de oldu?u gibi yine insan akl?n?n almayaca?? binbir yalanla doldu. Bunlar? ortaya atan ya da payla?anlar aras?nda vekil ve gazeteciler bile vard?.  

??te, o yalan furyas?ndan baz?lar?:

"Hkmet lleri sakl?yor. 15 ya??nda ocuk madende ld. Suriyeli i?ilerin zeri betonla rtld!" 

Ba?bakan da hedefteydi. 'Markete girip protestoculardan kurtuldu' dediler. Grnt 3 y?ll?k ?kt?.

'Ba?bakan tokat att?' dediler. Tokat yedi?i ne srlen ki?i yalanlad?. 

"Patron AK Partili" iddias?na Erdo?an cevap verdi: ?lk defa grdm! BBC'nin "Dul madenci e?i" diye tan?tt??? iki kad?n, 1 May?s eylemcisi ?kt?.

Milyonlar?n ortak ac?s?n? suistimal etmek iin her yolu deneyen provokatrlerin bu kez hedefinde Soma ?ehitleri vard?.

Trkiye, Soma'da ya?anan maden kazas?n?n ac?s?n? ya?arken, bir tak?m evreler sosyal medya zerinden bu ac?dan faydalanmaktan ve siyasi malzeme olarak kullanmaktan geri durmad?.

??te ya?ananlardan kk bir kesit:

Facia haberi duyulur duyulmaz l say?s? konusunda speklatif rakamlar zikredildi. Twitterdan pompalanan ba?l?klar ise syledi: "Hkmet lleri sakl?yor", "600 madenci kay?p!"

Soma'da ya?anan facian?n ard?ndan binlerce provokatr blgeye ak?n etti. AK Parti'nin Soma ?le binas?na sald?ran, daha sonra ieri girip e?yalar? tahrip edenler de su listeleri kabar?k rgt yeleri ?kt?.

Marjinal eylemcilerin provokasyonu "halk Erdo?an'? yuhalad?" diyerek yutturdu.

Madende 15 ya??nda Kemal Y?ld?z ad?nda bir ocu?un al??t?r?ld??? iddias? ortaya at?ld?. Ancak Y?ld?z 15 de?il 19 ya??ndayd?. Sosyal medyada yayd?klar? foto?raf ise bir Afgan ocu?a aitti.

Erdo?an'?n Soma'ya geldi?i s?rada ok say?da madenci yak?n?n?n polis taraf?ndan dvld? iddia edildi ama bu iddiay? do?rulayan kimse ?kmad?.

Maden oca??n?n sahibi Alp Grkan'?n AK Parti'li oldu?u ve ihalelerin kendisine pe?ke? ekildi?i iddialar? ilk gnden itibaren medyada yay?ld?. Ba?bakan da Grkan da, "?lk defa Soma'da gr?tk" demelerine ra?men sosyal medya yalanlar? bir trl bitmedi.

Kan donduran bir iddia ise madende 100'den fazla Suriyelinin oldu?uydu. Sosyal medyada pompalanan ifadeler aynen ?yleydi: "AFAD ekibi yabanc? olanlar?n cenazelerini d??ar? ?karmad?. Sonra da o galeriyi kll su ile betonla?t?rd?lar. Cesetler iktidar?n emri ile betona gmld."

Faciadan sonra 3 gn yas ilan edildi, 19 May?s kutlamalar? da iptal edildi. Baz? ulusalc? yazarlar bu yasa?? "Soma facias? bahane, as?l dertleri 19 May?s kutlamalar?" diye yorumlad?.

Maden oca?? kazas?n? bahane eden kalabal?k bir gruplar lkenin drt bir yan?n? sava? alan?na evirdi. Polise havai fi?ek ve ta?larla sald?rd?. Baz? gsterilere CHP'li vekiller de destek verdi.

 "Soma'da Ba?bakan madenciye yumruk att?" ba?l?klar?yla duyurulan ve Taner Kurucan'? ma?dur olarak gsteren haberlerin ard?ndan Kurucan 4 defa ifade de?i?tirdi. Dengesiz ve tutars?z szleriyle dikkat eken Taner Kurucan'?n yalan?n? market sahibi ve blgedekiler de?ifre etti.

"Erdo?an Soma'da protestoculardan ka?p markete s???nd?" yalan?yla verilen foto?raf?n da 2011 y?l?na ait oldu?u ortaya ?kt?.

BBC Y?NE PROVOKASYON PE??NDEYD?...

Gezi'de 'mft" Soma'da "madenci kar?s?"

Gezi olaylar?nda "Mft kar?s?y?m" diyerek ba??na bir rt geirip provokasyon yapan CHP'li Gl Ta?l? Cenal vakas?n?n ayn?s? Soma'da ya?and?.

BBC Trke muhabiri Rengin Arslan'?n grntledi?i iki kad?n len madenci e?leri diye sunuldu. "Soma'daki mezarl?kta dua etmeye geldiler" diye lanse edildi, iki kad?n?n AK Parti'nin 'i?ten ?karma tehdidiyle' oy toplad??? iddialar? gndeme getirildi.

Ancak videodaki kad?nlar?n, 1 May?s eylemlerinde ekilen foto?raflar? sosyal medyaya d?t. Ayn? kad?nlar, Gezi olaylar?n?n hemen ard?ndan treyen Duran Adam eylemlerinde grntlenmi?ti. 

Hatta kad?nlardan biri, Duran Adam eylemini ba?latan ki?i ile foto?raf bile ektirmi?ti. 

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri