forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhurbaskanligi-forsuYksek Seim Kurulu, cumhurba?kanl??? seim srecinde yap?lacak yay?nlarda uyulacak esaslara ili?kin kararlar?nda, tarafs?zl?k, gereklik ve do?ruluk ilkelerine dikkat ekti.  

Kararda, demokratik toplum dzeni gereklerine uygun bir seimin yap?labilmesinin, oy verme gnnden nce Cumhurba?kan? adaylar?n?n zgr, e?it, serbest biimde kendilerini topluma tan?tmalar?na, program ve projeleriyle yar??malar?na olanak sa?layan bir ortam?n olu?turulmas? ko?uluna ba?l? oldu?u belirtildi.

29 Haziran 2014 tarihinden itibaren ba?layan seim dneminde, TRT ile zel radyo ve televizyon kurulu?lar? yay?nlar?nda, tek ynl, taraf tutan yay?nlar yapamayacaklar. Radyo ve televizyon kurulu?lar? yay?nlar?nda demokratik kurallar erevesinde adaylar aras?nda f?rsat e?itli?ini sa?lamak zorunda olacak. Yay?nlarda, adalet ve tarafs?zl??a, yasalara uygun davranmakla ykml olan kurulu?lar, ?rk, cinsiyet, sosyal s?n?f veya dini inanlar? esas alarak yay?n yapamayacak. Seimin ba?lang? tarihinden itibaren oy verme gnnden nceki 24 saate kadar olan srede, adaylar ile siyasi partiler, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayr? ayr? a?k oturum, rportaj, panel gibi programlara kat?larak gr?lerini a?klayabilecek. Adaylar ile siyasi partilerin a?k veya kapal? yer toplant?lar?, radyo ve televizyonlarda canl? olarak gerekle?tirebilecek. Seim dnemi iinde, zel tan?t?c? programlar?n (Ulusa sesleni?, millete hizmet yolunda vb. konu?malar?) banttan veya canl? olarak yay?nlanamayacak.

YAYINLAR, TARAFSIZLIK, GEREKL?K VE DO?RULUK ?LKELER?NE UYGUN OLACAK

Bas?n ileti?im aralar? ve internet yay?nlar?nda, adaylar ile siyasi partiler, seim propaganda sresinin sona ermesine kadar, yaz?l? bas?nda iln ve reklam yoluyla veya internet sitesi aarak szl, yaz?l? veya grntl propaganda yapabilecek. Adaylar ile siyasi partiler, vatanda?lara, elektronik posta adreslerine gnderilecek mesajlarla, ta??nabilir veya sabit telefonlar?na sesli, grntl veya yaz?l? mesaj gndermek suretiyle propaganda yapamayacak.

Oy verme gnnden nceki 10 gnlk srede, yaz?l?, szl ve grsel bas?n ve yay?n aralar? ile kamuoyu ara?t?rmalar?, anketler, tahminler, bilgi ve ileti?im telefonlar? yoluyla mini referandum gibi adlarla bir aday?n lehinde veya aleyhinde veya vatanda??n oyunu etkileyecek biimde yay?n yap?lmas? ve herhangi bir surette da??t?m? ise yasak olacak. Seimin ba?lang? tarihinden oy verme gnnden nceki on gnlk sreye kadar yap?lacak yay?nlar?n; tarafs?zl?k, gereklik ve do?ruluk ilkelerine uygun olmas? ?art olacak. Kamuoyu ara?t?rmalar? ve anketlerin yay?nlanmas? s?ras?nda, ara?t?rman?n hangi kurulu? taraf?ndan yap?ld???, denek say?s?, ara?t?rman?n kim taraf?ndan finanse edildi?i a?klanacak.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri