forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

??te New York Times'taki haberin alt?nda imzas? olan o isim...

Aktif .

ET?KETLER:Ceylan Ye?insu

newyork-times-haberCumhurba?kan? Erdo?an'?n tepkisine neden olan New York Times Gazetesi'nin haberinin alt?nda Ceylan Yeginsu'nun imzas? var. 

Yeginsu, nceki gn I??D'e kat?l?mlarla ilgili Trkiye zerinden bir haber yapt?. Haberde, zellikle Ankara'n?n Hac?bayram Mahallesi mevkiinden I??D'e kat?l?mlar?n yo?unlu?una dikkat ekildi.

 

new-york-times-haber

I??D KONUSUNDA TRK?YE KAR?ITI ALGI ABASI MI?

Haberde kullan?lan foto?raf ise, Cumhurba?kan? Erdo?an ve Ba?bakan Ahmet Davuto?lu'na ait olan, Hac? Bayram Veli Camisi'nden ?k??ta ekilen bir foto?raft?. Yengisu'nun ve New York Times'?n bu foto?raf?, I??D'e kat?l?mlarla ilgili bir haberde kullanmas?, Trkiye'yi I??D konusunda k?eye s?k??t?rmak isteyen kresel glerin bir oyunu olarak yorumland?.

PEK? K?M BU CEYLAN YE??NSU?

Takvim gazetesi yay?n ynetmeni Ergn Diler, o muhabirin ilgin ba?lant?lar?n? yazm??... 

yeginsu

CEYLAN YE??NSU K?M?

nceki gn dnyaca nl New York Times gazetesi I??D haberi yapt?!
Cumhurba?kan? Erdo?an ile Ba?bakan Davuto?lunun CUMA NAMAZI k?ld?klar? HACI BAYRAM CAM??ni I??D merkezi gibi gsterdi! Foto?raf olarak da Erdo?an ve Davuto?lunu kulland?! Mesaj a?kt?: Bunlar I??Di besliyor! Bu haberi yapan muhabir TRKtCEYLAN YE??NSU! ??te AKLIN tam devreye girmesi gereken yer de buras?yd?!
Haberi haz?rlayan Ceylan Ye?insu ilgin bir kimlikti!
?stanbulda do?an Ceylan Ye?insu, ABDdeki Columbia niversiteside gazetecilik okudu.
Hrriyet Daily News, The Huffington Post, The Economist Intelligence Unit gibi bas?n kurulu?lar?nda al??t?.
2013 y?l?nda ise New York Timesta muhabir olarak i?e ba?lad?. Abisi de en az Ceylan kadar tan?nm??t?! Avukat Can Ye?insu, 2008 y?l?nda Harvard niversitesini birincilikle bitirdi.
Londran?n nde gelen barolar?ndan 4 New Square Chambersta yksek mahkeme avukat? olarak i?e ba?lad?.
Ayn? zamanda ilk Britanyal? Trk yksek mahkeme avukat? oldu.

?NG?L?Z E??T?M S?STEM?N?N ?K? ELEMANI

Ye?insu karde?lerin annesi mr Ye?insu da en az ocuklar? kadar dikkat ekici bir kariyere sahipti. mr Ye?insu, Ankarada do?du. Ard?ndan ailesiyle birlikte Avustralyaya gitti. Lise e?itimini Avustralyada tamamlad?ktan sonra Bo?azii niversitesini bitirdi.
?imdi Futureminds Educational Consultants adl? bir e?itim firmas? kurdu. ?ngiltere ve Amerikada okumak isteyen ailelere rehberlik al??mas? sundu. Hayat?ndaki ?ngiliz etkisini ise ?u cmlelerle anlatt?: O?lum Can Ye?insu ve k?z?m Ceylan Ye?insu, ?ngiliz e?itim sisteminin yaratt??? iki dnya vatanda??!
Ben bir ?ey sylemiyorum!
Sorun yok! Harika e?itim ve ba?ar?l? iki evlat!

BABA YE??NSU K?M?

Bir de BABAYA bakal?m!
AYHAN YE??NSU! Galatasaray Divan Kurulu yesi Turgay K?ran?n listesinden seimlere kat?ld?! Galatasaray camias?n?n a??r toplar?ndan! Babas? daha ilgin bir isimdi! VEDAT YE??NSU! Yani nl J?NEKOLOG!
Doktorlu?unun yan?nda bir ba?ka payesi daha vard?! MA?RIK-I AZAM!
Bu kadar m??
Elbette hay?r!
Vedat Bey AMER?KAN HASTANES?nin ismiyle neredeyse zde?ti! Hastane denince onun ismi akla gelirdi! Ba?ar?l? ve hak etti?i derecede nlyd! KO ailesinin torunlar?n?n do?umlar?n? yapt?ran ki?iydi ayn? zamanda!
Torunu CEYLAN, yani haberi yapan muhabir de burada dnyaya gzlerini am??t?!
Ailesine ba?l?l???yla bilinen Vedat Bey, Galatasaray Bayra?? ile gmlm?t!

?NG?L?Z EKOLNN EN SADIK YELER? YE??NSULAR

Paralel Yap?, Kemal Bey, CHP ve YE??NSU ailesi ?NG?L?Z EKOLNN en sad?k yeleriydi! Zaten aile de bunu saklam?yordu!
Ben ne bu insanlar, ne de u?runda mcadele ettikleri dava ile ilgili bir ?ey sylemiyorum! lkemizi bu AKIMDANkorumam?z gerekti?ine inan?yor ve birlik olmazsak AZINLIK ynetir!
Ynetmekle kalmaz bizi LONDRAya ba?lar diyorum!
MEDYA, ?? DNYASI, F?NANS, BANKA bu ahtapotun ana kollar?d?r!
Grdk ki t?pk? Abdlhamit Han? deviren koalisyonda yer alan CEMAATLER gibi yap?lar?m?z varm??!
Amalar? ALGI ile belli bir noktaya fokuslanmam?z? sa?lay?p lkenin kontroln ele geirmekti!
OYUN BU!
Abdlhamit Hana sylenen D?KTATR, ?SLAMCI, T?RAN gibi birebir benzer btn yak??t?rmalar ieride ve d??ar?da Erdo?an iin yap?lmakta!
Bunu grmek iin AL?M OLMAYA gerek yok!
Bu lkenin ocuklar?n?n bunu grecek ve anlayacak kapasitesi fazlas?yla var!
Defalarca syledim yine sylyorum!
Btn operasyon Ankaran?n blgede byk olmas?n? engellemek iindir!
Ya?ad???m?z ve ya?atmak istedikleri btn operasyonlar?n temel amac? bu!
?ngilizlerin KABUSU budur! Trkler uyanmas?n, blgeye inmesin ve karde?lerini tekrar kucaklamas?n! Koca Osmanl?y? ierideki hainlerle ve kurduklar? F?NANSAL kumpasla bat?rd?lar!
Rvan?? vermemek iin yine bizim ocuklar?m?zla geliyorlar!
Herkes uyanmal?!
lke bizim! Herkese, her hayat tarz?na yetecek kadar oksijen var! ?ngiliz-Yahudi baronlar?n kurdu?u ittifakla bunu kirletmeyelim! Buna izin vermeyelim!
?ngiliz e?itim sisteminden gesek de Bir dakika! diyerek d?nelim! Bizi aptal yerine koyarak bu hale getirdiler! 16 imparatorluk kurmu? bir NESL?N torunlar? olarak aya?a kalk?n ve buna DUR deyin!
Fatihe de, Yavuza da, Sultan Sleymana da, II. Mahmuda da, Mustafa Kemale, Hac? Bekta?i Veliye de, Pir Sultana da, Yunus Emreye de sahip ?k?n!
Kullan?lmay?n ve kulland?rtmay?n!
Bu topraklar sizi bekliyor!
Gere?ini yap?n!

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri