forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

soru_unlemDn ortaya at?lan 'Cem Garipo?lu yakaland?' ?eklindeki haberler medya kurulu?lar?n? harekete geirdi. Haber yetkililerce do?rulanmamas?na ra?men birok gazete man?etten verdi; ancak haber yalanland?...
Yeni ?afak gazetesi haberi srman?etten byke vermi?. 'zel Haber' logosuyla verilen haberde ?u ba?l?k kullan?lm??. Cem Garipo?lu Ermenistan'da yakaland?...
Vatan ise Cem Garipo?lu'nun yakalanmas?ndan emin gibi ba?l?k atm??. 'Cem yakaland?' ba?l?kl? haberde kesin ifadelerin kullan?lmas? dikkat ekiyor...

Sabah haberi Srman?etten "Cem Yakaland? iddias?" ba?l???yla duyurmu?...
Hrriyet, Milliyet gazeteleri ise yakalanma haberini i sayfalarda 'iddia' olarak de?erlendirmi?... Ancak haberin kayna?? di?er haberlerde oldu?u gibi belirtilmemi?.

ATALAY VE APKIN'DAN YALANLAMA
?stanbul Emniyet Mdr Hseyin apk?n yapt??? a?klamada 'Cem Garipo?lu yakaland?' haberlerini yalanlarken, ?i?leri Bakan? Be?ir Atalay da benzer bir a?klama yapt?:
"Arkada?lar o bilgi do?ru de?il. Ama geti?imiz gnde de a?klad?k. ember daral?yor. Bu ember iyice darald?. K?sa srede umuyorum sonuca ula?aca??z."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri