forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hkocabykdecupe28 ?ubat dneminde Tansu iller'in Ba?dan??man? olan Hseyin Kocab?y?k, Do?u Anadolu blge gazetesi olan Pusula iin Ahmet Tezcan'?n sorular?n? cevaplad?.
Post-Modern Darbe'nin y?ldnmnde nce "28 ?ubat yarg?lans?n" deyip iki gn sonra ark eden ve "Affedici olmal?y?z" diyen muhafazakar medyaya ate? pskren Hseyin Kocab?y?k, bu durumu "Sekin zmre kar??s?nda duyulan a?a??l?k kompleksi" olarak nitelendirdi. Kocab?y?k; "E?er byle giderseniz elli y?l, yz y?l da gese Ayd?n Do?an yine Ayd?n Do?an olarak kal?r, onun ocuklar? Trkiyenin burjuva kimli?ini temsil eder. Ekrem Dumanl? da Ekrem Dumanl? olarak, tekilerin temsilcisi olarak kal?r. Meselenin esas? budur." dedi.
Ahmet Tezcan'?n " Siz o gnleri ya?ad?n?z. Ayd?n Do?an, Ekrem Dumanl?n?n yazd??? gibi 28 ?ubata direnmi? miydi gerekten?" sorusunu Hseyin Kocab?y?k, "Bunu sylemek iin ya o dnemi ya?amamak laz?m, yahut o dnemle ilgili birinin uydurdu?u yalana inanmak laz?m ya da Ayd?n Do?an? me?rula?t?rmak, yeniden diriltmek gibi bir sipari? almak laz?m. O sylenen bunlardan biriyle ilgili olabilir ancak." diye cevaplad?.
28 ?ubat sreciyle ilgili rnekler veren Kocab?y?k "Tansu illerin doktorundan onun ?plak foto?raflar?n? al?yorlar. Ertu?rul zkk, U?ur Dndar, Mesut Y?lmaz, Emin la?an birbirlerine gsteriyorlar, birbirlerine o foto?raflar? ikram ediyorlar. Kendisi yaz?yor, bunu ben sylemiyorum, dikkat edin! Nerde oluyor btn bunlar? Benim gazetelerim, gazetecilerim ?ereflidir diyen Ayd?n Do?an?n gazetesinde oluyor ve bu insanlar illeri tehdit ediyorlar bu resimleri yay?nlamak iin, istifa et diye. Bu bir hkmet devirme, bir siyasi tasfiye de?il midir? " szleriyle Ayd?n Do?an ve yazarlar?n?n su i?lediklerini ne srd.
BAHATT?N YCEL BENDEN KORKSUN
Can Atakl?'n?n CNNTRK'te a?klad??? "dosya ?antaj?yla istifa dayatmas?" olay?na da de?inen Hseyin Kocab?y?k, konuyla ilgili nceki sylemleri yznden Bahattin Ycel'in kendisine dava aaca??n? syledi?ini hat?rlatarak ?yle konu?tu:
"O gn tehdit edildiler, ?antaja maruz kald?lar. Aradan onca sene geti, bugn 28 ?ubat?n bu yn tart???l?yor. Bu insanlar ?k?p o dnemde maruz kald?klar? bask? ve tehditler de?ifre oldu?u halde bunu syleyemiyorlar. Bunun iki sebebi olabilir: Zihniyet ayn? zihniyet. Belli ki o gn demokrasiyi savunan bir hkmet ierisinde bir ?kar elde etmek iin bulunmu?. Mesela Bahattin Ycel zaten Anavatan Partisinden semenlerine ihanet ederek Do?ruYol Partisine gelmi?, transfer olmu?. ?kincisi de Elimizde dosyan var konu?ursan yazar?z diyenlerin elinde gerekten bir ?eyler var zannediyor olabilirler hl. Ben de diyorum ki onlara; karde?im Ertu?rul zkkn ve Zafer Mutlunun elinde yle dosya falan yok. Onlardan korkma! Korkacaksan benden kork! Kafam bozulursa seni zel yetkili savc?n?n nne oturturum! Dava amazsan da alaks?n zaten! Sylyorum bunu her yerde. ?n?allah aar yani, ?u ana kadar bir ?ey gelmedi ama, amas?n? ok arzu ederim. Ama beni Asliye Hukuk paklamaz. Ben zel yetkili savc?n?n nnde hesap verecek duruma getiririm onu."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri