forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yokuyan

Do?u Anadolu Blge Gazetesi Pusula, Tansu illerin Ba?dan??man? Hseyin Kocab?y?ktan sonra 57. Hkmetin al??ma Bakan Ya?ar Okuyan?n medya ?antaj?yla istifa mlakat?na yer verdi.

?ar?k Tara, Rahmi Ko ve Ayd?n Do?an ba?ta olmak zere sermaye grubunun ?? Gvencesi Yasas?n? engellemek iin nas?l ?antaj ve tehditler yapt???n? anlatan Ya?ar Okuyan, Pusula Yazar? Ahmet Tezcana konu?tu.

Ya?ar Okuyan anlat?yor, Ahmet Tezcan soruyor.

??te o syle?iden nemli bir pasaj:

MESUT BEY ARIYOR!

Geldik 8 A?ustosa. Meclis kapand?, seim karar? al?nd?, sonra Uyum Yasalar?n?n ?kmas? laz?m geldi?i anla??ld?, Meclisi tekrar toplad?lar, Uyum Yasalar? orda ?kt?. Tekrar toplanma s?ras?nda Genel Kurul gndeminin birinci s?ras?nda bizim ?? Gvencesi yasas? var. Hemen sendikalar? toplad?m. nk baz?lar? gerekten samimi, o?u su kaynat?yor. Samimi olanlardan bir tanesi Mustafa Ba?o?luydu Allah rahmet eylesin. Ama byk bir k?sm? istiyor gibi grnyor ama istemiyor. Derhal devreye gireceksiniz, bask? yapacaks?n?z, bu yasa ?u anda ?kt? ?kt?, en byk ?ans ?u anda, nk seime gidiyor Meclis, isteseler de milletvekilleri ve partilerin byk o?unlu?u seim tela??nda ayk?r? i? yapamazlar, ?u anda oldu oldu, olmazsa vallahi sizi te?hir ederim. dedim. Btn  milletvekillerine, parti liderlerine gnderdim sendikalar?. Zaten ??veren Konfederasyonu Ba?kan? Refik Baydur yazm?? ?? Gvencesi Yasa Tart??malar? kitab?nda; 40 y?ll?k meslek hayat?mda Ya?ar Okuyan gibi bir belaya rastlamad?m diye. O gn gndemin ilk maddesi oldu?u iin Meclis yasay? gr?meden geemez. Gr?meden gemesi iin hkmetin tasar?y? geri ekmesi laz?m. Son gn. O gn de bakanlar Kurulu toplant?s? var. Ben de sabahtan ANAP? destekleyen Ar? Grubunun toplant?s?ndayd?m. Onlar ANAPtan ayr?lmak istiyorlar, Mesut Beye ok k?z?yorlar, ben de onlara hemen deklare etmeyin, ayr?lmay?n diyorum. Bakanl??a gittim. Mesut bey her yerde sizi ar?yor dediler.

AYDIN DO?AN ARIYOR

Hemen ?kt?m. Bakanlar Kurulu toplant?s? ba?lamak zere. Mesut Bey ?u ?? Gvencesi tasar?s?n? geri ek dedi. Niye ekeyim? Yahu ek karde?im, btn patronlar ayakta, dnden beri beni arayan arayana. ?ar?k Tara arad?, Rahmi Ko arad?, Ayd?n Do?an arad?, hepsi ar?yor! ?imdi ek, bir dahaki dnem getiririz! dedi. Bu i? yanl?? olur. Siyaseten de; vicdanen  de yanl??. Bir de benim angajman?m olarak yanl??. Siyaseten yanl?? nk seime gidiyoruz. Seime giderken bunu kim ekti, ANAP! Bizi topa tutarlar! Vicdanen yanl??, nk hakl? olan bir ?ey. ok istiyorsan?z Ba?bakan (Ecevit) eksin! dedim. Mesut bey Yok ben Ecevitle konu?tum. Sen Bakanlar Kurulunda sz al, bu yasay? geri ekelim de, Ecevit kabul edecek dedi. Ecevitle anla?m??. Madem anla?t?n?z Ecevit eksin, zaten onun yetkisinde. dedim. O Yok karde?im sen ek derken tam o s?rada telefon ald?. Anlad?m ki Ayd?n Beyle gr?yor. Tamam, ?imdi yan?mda zaten, ekiyor yasay?, tamam! dedi Mesut Bey. Kimdi o? dedim. Yahu baksana Ayd?n Bey sabahtan beri on sefer arad? dedi. Onun zerine Bir sr isimler say?yorsunuz, sermaye grubu ve gazete patronlar? ar?yor, siz telkin, talimat, rica her neyse, o aramalar?n sonucunda bana yasay? geri ek diyorsunuz. Bu kabul edilir mi? dedim. Yahu b?rak ?imdi edebiyat? ek dedi. Ben bu yasay? geri ekmem dedim. K?zd?, ANAPa zarar verdi?imi syledi. O zaman ?imdi siz sermaye grubundan, medya patronlar?ndan ald???n?z telefonlarla ANAPa zarar vermiyorsunuz ,Ya?ar Okuyan veriyor yle mi? ekmiyorum! dedim ?kt?m d??ar?. O s?rada zel Kalem Mdr girdi Ba?bakan ve Devlet bey (Baheli) ?kt? dedi. Onlar l giriyorlard? Bakanlar Kuruluna. Ben indim, Bakanlar Kurulunda not defteri var nmde, zerine Grd?m lzum zerine istifa ediyorum diye yazd?m. Yan?mda Mustafa Ta?ar oturuyordu. Mustafaya Al bunu genel ba?kana ver dedim. ?a??rd?, inanmad?. yle bir h?rsla y?rtm???m ki, ka??d?n t?rt?llar? zerindeydi. Yaln?z o gn 8 A?ustostu, Bakanl?ktan istifa iin 9 A?ustos itibariyle diye yazd?m. D??ar? ?kt?m pr hiddet. ?imdi NTV ?stanbul da olan Nermin Yurteri var ya, o geldi, Noldu? dedi. ?stifa etti?imi syledim. Nerden? Bakanl?ktan. Niye? ?? Gvencesi Tasar?s?. Bast?m geldim Bakanl??a,Toplay?n e?yalar? dedim, herkes ?a??rd?. Byle bir hadise

YASA IKTI ??S?Z KALDIM

Mesut Y?lmaz aramad? m? sizi daha sonra?

- Aramaz olur mu? Karde?i Turgut bey geldi bakanl??a hemen. Yapamazs?n, istifan? geri al diye. Yok dedim almam..Bylece film koptu. Meclis Genel Kurulu ertesi gnd. Benim ay?n 9unu yazmam?n sebebi o gr?melerde olmak iindi. Tabi yemedi, hemen o gn ak?am beni ?utlad?lar, yerime Nejat Arseven getirildi. Ertesi gn gazetecilere Millete ?? Gvencesi Yasas?n? ?kard?k, biz i?imizden olduk dedim. Ben o gn o tavr? koymasayd?m yasan?n ?kmas? mmkn de?ildi.  Hala yoktu yani.

Siz  bunu a?klad?ktan sonra, D??arda bunlar? sylersen inkar ederim diyen Ayd?n Do?an sizi arad? m??

- Hay?r aramad?.

?kt???n?z televizyon kanallar?na ba?land? m?, CNNTrkteki gibi?

- Hay?r. Ba?lanabilirdi de, Ayd?n Bey ne diyecekti? Bunlar? sylersen ben inkar ederim dedi?ini de mi syleyecekti? Ben sylyorum. Ben bunu Allah?n huzurunda sylyorum.

?u ana kadar konu?mad???na gre inkar edemedi diyebilir miyiz?

- ?nkar ediyorsa etsin. ?stedi?i televizyona ?ks?n. Beraber ?kal?m, konu?al?m. Benim sylediklerimden bir kelime yanl?? desin! Ayd?n bey beni iyi tan?r! ok iyi tan?r! ok iyi tan???r?z! Anla art?k!

KAYNAK: http://gazetepusula.net/haber.php?id=465

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri