forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .Esquire dergisine konu?an Serdar Turgut, "1990l? y?llar?n hemen ba??nda, darbe olsun diye ok d?nm?mdr. Asker bir darbe de?ildi kast?m ama bir ?ekilde antidemokratik bir geli?me olsun da, hkmet gitsin diye d?ndm."
Turgut, Esquire dergisi editr Togan Noyan?n gerekle?tirdi?i rportajda, Hrriyet gazetesinde herkesin yay?n ynetmenli?i yapmak isteyece?ini ve bir dnem darbe olmas?n? istedi?ini ifade ediyor.

ESQUER DERG?S?'NDE YAYINLANAN RPORTAJDAN B?R BLM

Beyaz Trkler, biraz da, kendi kendini tekile?tirmedi mi; yani lkemizde ok tart???lan teki olma durumunu ya?am?yor mu?

Ben, bu saptamana kat?lm?yorum; as?l bizim gibi insanlar, Trkiyeye sahip ?kt?. B?rak?n kendimizi tekile?tirmeyi, bizler; zaman?nda, insanlar? gerek anlamda tekile?tiren bir iktidar? y?kt?k. ANAP iktidar?, bizim yzmzden y?k?ld?. Hatta 1990l? y?llar?n hemen ba??nda, darbe olsun diye ok d?nm?mdr.

Nas?l bir darbeden bahsediyorsunuz?

Asker bir darbe de?ildi kast?m ama bir ?ekilde antidemokratik bir geli?me olsun da, hkmet gitsin diye d?ndm. Unutmamak gerekir ki; o dnemlerde, ANAP ve kendisinden sonra gelen DYP hkmeti, hem ekonomik hem de politik anlamda, bu lkeyi fena hlde smrd. Bu geli?meler kar??s?nda, Darbe olsun. diyince, o zaman, kimse bana kar?? ?kmam??t?. Demek ki ortada bir gerek vard? ve herkes bunun fark?ndayd?. Sonra AKP geldi; herkes bir duruldu, beklemeye ba?lad?. Ta ki, bugne kadar; ?imdi, lkenin Beyaz Trkleri, hkmetin yedi senelik icraatlar? sonras?nda, ciddi anlamda ayakland?. 29 Martta sand?ktan ?kan sonu, AKP iin byk bir uyar?d?r.

Peki, lkenin bu e?itimli ve meslek sahibi grubu; ANAP ve DYPden sonra, AKP iktidar?n? da sand?kta hezimete u?ratacak bir gce sahip mi?

ok net ifade ediyorum; e?er AKP, yerel seimlerde, ?stanbulda CHPye kaybetseydi, bugn AKP bitmi?ti. Gerekli nlemleri almazsa, AKP ok byk oy kaybedecek.

Peki, devletin kurumlar?yla ilgili size s?zd?r?lan nemli bir belge oldu mu? Olduysa, bu belgeyi yay?nlamak konusunda, nas?l bir tav?r ortaya koydunuz?

Bak?n, bir gn, Ankaradan bana bir telefon geldi. Telefondaki ki?i, gazetem iin bir belge s?zd?rmak istedi?ini syledi ve bu belgeyi, Genelkurmay?n nndeki nbet kulbesine b?rakaca??n? belirtti. Ankara bromuzdaki arkada?lar, belgeyi almak iin, tarif edilen nbet kulbesine gitti. Oradaki nbeti, bir grup askerin bir zarf b?rakt???n? ifade ederek, zarf?, arkada?lara teslim etti. Belgede, orduyla ilgili ok ciddi iddialar vard?; a?kas?, isim vererek, kimlerin ne yapt???, hangi i?in iinde oldu?u yaz?yordu. Ara?t?r?nca, bu belgenin, emniyet te?kilat? taraf?ndan s?zd?r?ld???n? ?rendik; belge, asker k?l???ndaki baz? ki?iler taraf?ndan, o nbet kulbesine b?rak?lm??. Biz ise, gazetenin man?etini, Bu belge, nas?l s?zd?r?ld?? ?eklinde att?k ve haberin ieri?ini, sayfam?zda, kk grdk. Bu geli?menin ard?ndan, beni Ergenekoncu ilan ettiler. Oysa bu tavr?m, demokrasi a?s?ndan, nemli bir abayd?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri