forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

AGB Nielsen Media Research, Star Gazetesi'nde yay?nlanan 'AGB Trkiye'den ekiliyor' ierikli haberini yalanlad?. AGB'den yap?lan a?klama ?yle:

Say?n Bas?n Mensubu,

Belirli dnemlerde oldu?u ve bizim de nceden tahmin etti?imiz gibi nmzdeki dnemde yap?lmas? planlanan T?AK ihalesi ncesi baz? yay?n organlar?nda yine AGB Nielsen Media Research kar??t? as?ls?z ve karalay?c? iddialar gndeme getirilmeye ba?land?. Bunlardan en haddini a?anlardan biri de 9 A?ustos 2009 tarihli Star gazetesinin AGB pes etti, Trkiye pazar?ndan ekiliyor ba?l?kl? ve hibir do?ru bilgi iermeyen haberi. Bilinmesini isteriz ki AGB Nielsen Media Research, Trkiyeden ekilme karar? almam??t?r. Trkiyede 20 y?ld?r mkemmel bir ?ekilde yrtt?mz televizyon izleme lmleme al??mas?, T?AK ad?na 2010 y?l? sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte AGB Nielsen Media Research, T?AK ihalesine kat?larak stn teknoloji ve hizmet kalitesiyle ba?ar?l? bir ?ekilde rekabet edecektir. Ayr?ca, AGB Nielsen Media Research reyting lmlerinin gvenirli?i tart??ma konusu de?ildir; aksine AGB Nielsen Media Research, reyting lmlerini szle?medeki kurallara uygun yapmaktad?r ve bunun aksi 20 y?ldan beri hibir ?ekilde ispatlanamam??t?r. Tart??may? ?karanlar, sz konusu objektif reyting sisteminden rahats?z olanlard?r ve amalar? ihale ncesi, haks?z rekabet yaratmaya al??makt?r. Ayr?ca yine yaz?da iddia edilenin aksine, Arzu Eder 16 y?ld?r ba?ar?yla hizmet etti?i AGB Nielsen Media Research Trkiyede Ba?kan olarak al??maya devam etmektedir. AGB Nielsen Media Researchn dnyadaki ve Trkiyedeki gcn bilen, mkemmel al??mas? ve objektif sisteminden rahats?z olan karalama ve y?pratma giri?imlerine kar?? tm yasal haklar?m?z? sonuna kadar kullanmakta kararl?y?z.

Sayg?lar?m?zla.

AGB Nielsen Media Research

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri