forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

M?CROSOFT SKYPE'I 8.5 M?LYAR DOLARA SATIN ALDI

ET?KETLER:MicrosoftlSkype

microsoft_skypeABD'li yaz?l?m ?irketi Microsoft, internet üzerinden sesli ve görüntülü görü?me servisi sa?layan Skype'? 8,5 milyar dolara sat?n ald?.Sanal alemde gerek haber, gerekse sosyal payla??m sitelerinin fiyatlar? her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bilgisayar yaz?l?m dünyas?n?n bir dönem tart??mas?z tek hakimi konumunda olan Microsoft ?irketi, internet üzerinden kameral? görü?me imkan? sunan Skype için 8.5 milyar dolar? gözden ç?kard?. Üstelik Microsoft, Skype için 8.5 milyar dolar? pe?in ödemeyi kabul etti.

Google taraf?ndan da al?nmak istenilen Skype Microsoft’a gitti. Bilgisayar yaz?l?m dünyas?nda pazar? her geçen gün daralan Microsoft, Windows ile Office yaz?l?m? için yeni mü?teriler aray???nda. Bu amaçla Skype’yi ederinden fazlaya ald??? öne sürülen Microsoft, bugün ayl?k ortalama 170 milyon kullan?c?s? bulunan sosyal payla??m sitesine her gün 400 bin insan?n kat?ld??? ifade ediliyor.

Yat?r?m uzmanlar? Skpye’nin Microsoft taraf?ndan al?nmas? durumunda bunun ?irketin borsalarda hisselerinin yükselmesine neden olaca??n? öngörüyor. ?irketin Skype üzerinden üretti?i ürünleri satarak bu bedeli elde etmesinin olas? olmad???n? savunan uzmanlar, bunun Microsoft’a dolayl? yoldan geri dönü?ümü olaca?? görü?ünde.

Microsoft ile ayn? zamanda Skype’nin CEO’lu?unu yürütecek olan Tony Bates, Skype kullan?c?lar?n?n her birinin ayl?k ortalama 100 dakika sitede zaman geçirdiklerine dikkat çekti.

Skype’nin al?nmas? için devrede olan Google, internet payla??m sitesinin de?erinden iki kat daha fazla paraya sat?lmas?na neden oldu. Daha önce piyasa de?eri 3 ila 4 milyar dolar olarak belirlenen Skype’nin 8.5 milyar dolara hem de nakit olarak gitmesi, internetteki sosyal payla??m sitelerinin de?erini artt?raca?? tahminlerine neden oluyor. Lüksemburg merkezli Skype, internet üzerinden kullan?c?lar?na bedava görüntülü konu?ma imkan? tan?yor. Skype kullan?c?lar? bu al??-veri?i yakinen takip ediyor, zira daha önce bedava olan hizmet Microsoft taraf?ndan ücretli hale getirilme endi?esi söz konusu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri