forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

STV ?LE T?V?BU'DAN ?NTERAKT?F ??B?RL???

stv_interaktifTelevizyon yay?n?n? tek yönlü olmaktan ç?kar?p, izleyici kat?l?m? ile interaktif bir ?ekle getiren yepyeni kanal uygulamas? Samanyolu TV ve Tivibu i?birli?i ile hayata geçirildi.


Çok farkl? bir televizyon deneyiminin ya?at?ld??? T?V?BU interaktif kanal uygulamas? ile izleyicilerle televizyon üzerinden gerçek bir etkile?im sa?lan?yor. Uygulama, izleyicilerin aktif kullan?c?lar olmalar?n? sa?layarak yay?n içeri?ine kat?l?mlar?n? artt?r?yor ve yay?n içeri?i ile ilgili anl?k sorular sorulabilmesine imkan sa?l?yor. En önemlisi izleyiciler kat?l?m?n? telefon ya da internet’e ihtiyaç duymadan, izledi?i programdan kopmadan televizyon üzerinden yapabiliyor.

Uygulama ile TV kanallar?n?n birebir izleyicilerine ula?arak daha ilgi çekici programlar haz?rlamas?na yard?mc? oluyor. Sonuçlar hem toplu halde hem de bölge, ya? gruplar?, cinsiyet, e?itim, gelir düzeyi vb kriterlere göre listelenebiliyor.

Türkiye'de ilk kez Samanyolu TV'nin dizileri Farkl? Boyut, Ve ?nsan Aldand?, ?efkat Tepe ve Farkl? Desenler dizileri üzerinde uygulanan ve oldukça ba?ar?l? sonuçlar ç?karan ?nteraktif Kanal Uygulamas? ile art?k izleyiciler de an?nda izledi?i programa dahil olabilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri