forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Twitter'dan temizlik hareket?... Yumurta kafalar yok ediliyor...

ET?KETLER:Twitter

twitterTwitter, aktif olmayan kullan?c? hesaplar?n? siliyor. Türkiye'de baz? hesaplar?n takipçi say?s? 1 milyon dü?tü... 

Ba?kas? ad?na aç?lm?? fake hesaplar? silmeye ba?layan Twitter'?n bu ad?m?, kullan?c?lar?n takipçi say?s?nda büyük dü?ü?lere neden oldu.

TAK?PÇ? SAYISI 1 M?LYON DÜ?TÜ

Mesela, Erol Köse'nin daha önce 1 milyon 900 bin olan takipçi say?s? bir anda 950 bine geriledi. 

Fake takipçi tabiri, ba?kas? ad?na aç?lan ya da takip eden/takip edilen oran? çok dü?ük, att??? tweet say?s? çok az hesaplar için kullan?l?yor.

Geçti?imiz gün konuyla ilgili aç?klamada bulunan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Ba?kan? Tayfun Acarer, siteden, özellikle ba?kas? ad?na aç?lm?? fake hesaplar?n önlenmesi konusunda çözüm istediklerini söylemi?ti. Acarer, ''Benim ad?ma da aç?lm?? sahte bir Twitter hesab? vard?, 1 y?l boyunca kapatamad?m'' dedi. Twitter'?n bu talepleri hakl? buldu?unu ve bu hesaplar?n kapat?lmas?na yönelik süreci h?zland?rmaya ba?lad???n? belirten Acarer, Twitter'dan hesaplar?n yan?na hesab?n ?ikayet edilmesi ya da sahte oldu?unun belirtilmesi için bir buton konmas?n? da talep etti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri