forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Soma'daki facia sosyal medyaya bak?n nas?l yans?d??

somaManisa Soma'da ya?anan maden kazas?n? ba??ndan beri haber kanallar? canl? olarak veriyor. Sosyal medyada da kaza en ok konu?alan konu oldu.

Haber kanallar? ve internet siteleri geli?meleri an be an aktar?rken, sosyal medyan?n tek gndemi maden kazas? oldu. Trkiye'de son dnemde ya?anan her olayda oldu?u gibi sosyal medyada yine sert tart??malar ya?and?. Hkmete her olayda muhalefet edenler kazadan Hkmeti sorumlu tutarken a??r ele?tiriler yneltti. K?r?? d?ncedekiler ise lmlerin siyasete alet edilmemesi gerekti?ini savundular.  

Ancak sosyal medyada ya?anan tart??malar?n Soma'da hibir kar??l??? yoktu. nk Enerji Bakan? Taner Y?ld?z, ?u ana kadar 151 i?inin hayat?n? kaybetti?ini duyurdu.

151 K??? HAYATINI KAYBETT?

Manisa'n?n Soma ilesindeki bir linyit madeninde meydana gelen yang?nda ?u ana kadar 151 madenci hayat?n? kaybetti, 76 ki?i de yaraland?. 

Tm Trkiye'yi yasa bo?an a?klama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z'dan geldi.

Kaza s?ras?nda madende 787 i?inin bulundu?unu syleyen Bakan Y?ld?z, 151 i?inin hayat?n? kaybetti?ini bildirdi.

Tahliye edilen 363 ki?iden, 1'i a??r olmak zere 76's?n?n da yaral? oldu?unu a?klayan Y?ld?z, halen madende mahsur olan madencileri kurtarma al??malar?n?n devam etti?ini dile getirdi.

Y?ld?z, sosyal medyada yer alan a?klamalara itibar edilmemesini isteyerek, "Sabaha kadar i?i karde?lerimizi ?kartmak durumunday?z. Herkes imtihan veriyor. Sosyal medyada kan arand??? syleniyor. Kan arad???m?z herhangi bir i?i karde?imiz yok" diye konu?tu.

lmlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynakland??? ifade edildi.

TRAFO PATLADI

NTVMSNBC.com'un haberine gre, Eynez ky Karanl?kdere mevkiindeki Soma Kmr ??letmeleri A?'ye ait linyit madeninde elektrik trafosu patlad?. - 150 metre kotunda meydana gelen patlama sonras? ?kan yang?n nedeniyle yzlerce madenci ocakta mahsur kald?. Olay?n ard?ndan madenin bulundu?u blgeye ok say?da ambulans gnderildi.

OKS?JEN POMPALANIYOR
Vardiya de?i?ikli?i s?ras?nda ya?anan olayda mahsur kalan i?ileri kurtarma al??malar? devam ediyor.

Yang?n nedeniyle madende elektriklerin kesilirken, mdahalede glk ekiliyor. Azalan oksijen seviyesini dengelemek iin oca?a oksijen de pompalan?yor.??RKETTEN AIKLAMA

Yang?n?n gerekle?ti?i Soma Kmr ??letmeleri A?'den bir a?klama geldi. Yang?na an?nda mdahale edildi?i belirtilen a?klamada, olayda hayat?n? kaybedenler oldu?u belirtildi ancak say? verilmedi.

Yaz?l? a?klamada ?u ifadeler kullan?ld?: "Manisa Soma'da bulunan kmr oca??m?zda trafo patlamas? nedeniyle ?kan yang?n sonucu elim bir kaza ya?anm??t?r. Al?nan en yksek ve srekli denetim alt?nda olan tedbirlere ra?men ya?anan kaza sonras?nda an?nda mdahale gerekle?tirilmi?tir. Kazan?n nas?l gerekle?ti?ine dair inceleme ve ara?t?rmalar ba?lat?lm??t?r ama birinci nceli?imiz ierideki al??anlar?m?z?n bir an nce sa? salim kurtar?lmas?; sevenlerine, ailelerine ve bizlere kavu?turulmas? ynndedir. Ya?anan tm geli?meler an be an kamuoyu ile taraf?m?zdan payla??lacakt?r. Bu elim kazada ne yaz?k ki hayat?n? kaybeden al??anlar?m?z olmu?tur. Vefat eden al??anlar?m?za Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine ba?sa?l??? ve sab?rlar dileriz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri