forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ceptereklamElektronik ticareti düzenleyen yasan?n Meclis’ten geçmesiyle internet ve cep telefonu üzerinden gönderilen “reklam”a s?n?rland?rma ve düzenleme getirildi. Bu yasaya göre art?k internet ve cep telefonu üzerinden gönderilen ticari elektronik iletiler tüketicinin onay? olmadan gönderilemeyecek.

Yasan?n Meclisten geçti?i günlerde tam olarak faaliyete geçen “EmobileAD” uygulamas? ise, tüketicinin onay?na ba?l? olarak gönderilen, her anlamda yasal ve tüketiciye kazand?ran bir uygulama olarak dikkat çekmeye ba?lad?. Beta sürümü test a?amas?n? geçtikten sonra 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren tam olarak faaliyete geçen bu uygulamay? ?imdiden 10 binden fazla insan cep telefonuna yükledi.

EmobileAD uygulamas? ile reklam izleyenler, puan biriktirerek internet paketi, sinema bileti, konser bileti, fast food gibi hediyeler kazan?yor.

EmobileAD’nin geli?tiricilerisi Mustafa Topalo?lu "Bu program? yükleyenler, telefon konu?mas? yapt?ktan sonra günde 5 defa ekranlar?na gelecek olan reklamlar? t?klad?kça AD puan kazanacak. Bu puanlarla da internet paketi, sinema bileti, konser bileti, fast food ve farkl? hediye çekleri alabilecek" dedi ve ekledi:

"Sadece puan kazanmakla kalm?yorsunuz, reklam veren ?irketlerin kampanyalar?ndan, avantajlar?ndan, indirim ve f?rsatlar?ndan haberdar oluyorsunuz. Üstelik öncelikli olarak bu kampanya ve indirimlerden ilk siz yararlan?yorsunuz. Bazen sadece EmobileAD kullan?c?lar?na özel indirimlerle kar??la?man?z da mümkün.”

Uygulamay? indirenlerin telefonlar?na, yapt?klar? konu?malar?n ard?ndan ve belirli aral?klarda mesaj geldi?ini belirten Topalo?lu, "Bu mesaj iletisinde 'bir reklam ald?n?z' yazacak. AD puan kazanmak için push mesaj iletisini aç?p, ç?kan reklam? t?klaman?z gerekecek. Ç?kan reklam hakk?nda detayl? bilgi edinmek isterseniz linki t?klayarak sitesini ziyaret edebilir, al??veri? yapabilir, kampanyalardan ve indirimli f?rsatlardan haberdar olabilirsiniz" diye ekledi.

Mustafa Topalo?lu, Furkan Köse ve Samet Kuzu taraf?ndan geli?tirilen EmobileAD’yi, iOS ve Android i?letim sistemiyle çal??an ak?ll? mobil telefon kullan?c?lar?, Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri